Излаш

Бошқарув раиси

Кадиров Абдуварис Абдуваситович

Туғилган йили: 1973
Маълумоти: Олий
ОТМ номи: Тошкент Давлат Иқтисодиёт Университети
Мутахассислиги: Банк иши
Мансабга тайинланган сана: 2018

Бошқарув раиси лавозим мажбурияти

1.Ишлаб чиқариш устахоналари, бўлимлари ва АЖнинг бошқа таркибий бўлинмалари ишини ва самарали ҳамкорлигини ташкил этади; аҳолининг тегишли турдаги маҳсулотларга бўлган эҳтиёжларини тўлиқ қондириш мақсадида уларнинг фаолиятини ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва такомиллаштиришнинг юқори суръатларига, унинг энг яхши жаҳон намуналарига мос келишига йўналтиради; янги техника ва илғор технологияларни кенг жорий этиш, ишлаб чиқариш меҳнатини илмий ташкил этиш, хўжалик механизмини такомиллаштириш асосида меҳнат унумдорлигини, маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлиги ва сифатини жаҳон миқёсида ошириш.

2.Маҳсулотларни янгилаш дастури, капитал қурилиш режаси, давлат бюджети, етказиб берувчилар, буюртмачилар ва банк олдидаги барча мажбуриятларнинг миқдорий ва сифат кўрсаткичларига мувофиқ давлат буюртмаси АЖ ва тўғридан-тўғри шартномалар бажарилишини таъминлайди.

3.АЖнинг ишлаб чиқариш – хўжалик фаолиятини режалаштириш, норматив моддий, молиявий ва меҳнат харажатлари, илғор тажрибаларни кенг тарқатиш, шунингдек, ишлаб чиқариш захираларини максимал даражада сафарбар этиш, юқори техник иқтисодий кўрсаткичларга эришиш, маҳсулотларнинг техник даражаси ва сифатини жаҳон миқёсида ошириш, барча турдаги ресурсларни оқилона ва иқтисодий сарфлаш асосида ташкил этади.

4.АЖни малакали кадрлар билан таъминлаш, ходимларнинг билим ва тажрибасидан энг яхши фойдаланиш, уларнинг меҳнатига хавфсиз ва қулай шарт-шароитлар яратиш, АЖ атроф-муҳит ва мулкни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этиш чораларини кўради.

5.Жамоат ташкилотлари ва меҳнат жамоалари билан биргаликда жамоа шартномасини ишлаб чиқиш, тузиш ва амалга оширишни таъминлайди, кадрлар тайёрлаш, меҳнат интизомини таъминлаш бўйича ишларни амалга оширади, ишчилар ва ходимларнинг ижодий ташаббуси ва меҳнат фаоллигини ривожлантиришга хизмат қилади.

Ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор

Смирнов Валерий Дмитриевич

Туғилган йили: 1967
Маълумоти: Олий
ОТМ номи Тошкент Ахборот Технологиялари Университети
Мутахассислиги: Электралоқа
Мансабга тайинланган сана: 2018

Ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директор

 

1) бозор иқтисодиёти шароитида корхонанинг техник сиёсати ва техник ривожланиш йўналишларини, мавжуд ишлаб чиқаришни реконструксия қилиш ва техник қайта жиҳозлаш йўлларини, ишлаб чиқаришни ихтисослаштириш ва диверсификация қилиш даражасини белгилайди;

2) ишлаб чиқаришнинг техник тайёргарлиги ва унинг доимий ўсиши, ишлаб чиқариш самарадорлиги ва меҳнат унумдорлигини ошириш, харажатларни камайтириш (моддий, молиявий, меҳнат), ишлаб чиқариш ресурсларидан оқилона фойдаланиш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар, ишлар ёки хизматларнинг юқори сифати ва рақобатбардошлиги, ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг амалдаги давлат стандартларига мувофиқлиги, техник, шунингдек уларнинг ишончлилиги ва узоқ умр;

3) корхонани реконструкция қилиш ва модернизация қилиш, ишлаб чиқаришнинг атроф муҳитга зарарли таъсирини олдини олиш, табиий ресурслардан эҳтиёткорлик билан фойдаланиш, хавфсиз меҳнат шароитларини яратиш ва ишлаб чиқаришнинг техник маданиятини ошириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишга раҳбарлик қилади;

4) янги техника ва технологияларни жорий этиш, ташкилий техник чора-тадбирлар, илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини амалга ошириш режаларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишни ташкил этади;

5) дизайн ечимлари самарадорлигини, ишлаб чиқаришни ўз вақтида ва сифатли тайёрлашни, техник эксплуатацияни, ускуналарни таъмирлаш ва модернизация қилишни, уни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқариш жараёнида юқори сифатли маҳсулотларга эришишни таъминлайди;

6) маҳсулот турларини ва сифатини яхшилаш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни такомиллаштириш ва янгилаш, бажарилаётган ишлар (хизматлар), техника ва технологияларни такомиллаштириш, мутлақо янги рақобатбардош маҳсулот турларини яратиш бўйича ишларни ташкил этади. Шунингдек, технологик жараёнларни комплекс механизациялаш ва автоматлаштириш, юқори самарали ихтисослаштирилган ускуналарни назорат қилиш ва синовдан ўтказиш, маҳсулотларнинг меҳнат зичлиги меъёрларини ишлаб чиқиш ва уларни ишлаб чиқариш учун материаллар истеъмоли нормаларини ишлаб чиқиш, иқтисодиёт режимини изчил амалга ошириш ва харажатларни камайтириш воситаларини ишлаб чиқаришга жорий этиш;

7) дизайн, дизайн ва технологик интизомга, меҳнатни муҳофаза қилиш, хавфсизлик техникаси, ишлаб чиқариш санитария ва ёнғин хавфсизлиги қоидалари ва нормаларига, атроф-муҳит, санитария органлари талабларига, шунингдек техник назоратни амалга оширувчи органларга риоя этилишини назорат қилади;

Молия ишлари бўйича директор

Қувватов Қаҳрамон Турсунмуҳамадович

Туғилган йили: 1967
Маълумоти: Олий
ОТМ номи Бухоро озиқ-овқат ва енгил саноат технологияси институти
Мутахассислиги: Муҳандис-технолог
Мансабга тайинланган сана: 2020

Молия ишлари бўйича директор

1.1. Компаниянинг молиявий сиёсатини белгилайди, унинг молиявий барқарорлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқади ва амалга оширади.

1.2. Бозор конъюнктурасини ҳисобга олган ҳолда молиялаштириш манбаларини аниқлаш бўйича компаниянинг стратегик мақсадлари ва ривожланиш истиқболлари асосида молиявий бошқарув ишларини бошқаради.

1.3. Молиявий хатарларни таҳлил қилиш ва баҳолашни амалга оширади, уларни минималлаштириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқади, молиявий интизомга риоя етилишини назорат қилади, шартнома мажбуриятларини ўз вақтида ва тўлиқ бажаради ва даромад олиш, етказиб берувчилар, мижозлар, кредит ташкилотлари билан молиявий-иқтисодий операцияларни рўйхатга олиш тартиби, шунингдек, ташқи иқтисодий фаолият.

1.4. Компания солиқ сиёсатини шакллантириш, солиқ режалаштириш ва солиққа тортишни оптималлаштириш, бухгалтерия сиёсатини такомиллаштириш, қимматли қоғозлар эмиссиясини тайёрлаш ва ўтказиш, лойиҳаларнинг инвестицион жозибадорлигини таҳлил қилиш ва баҳолаш ва маблағларни инвестициялаш мақсадга мувофиқлиги, ўз ва қарз капиталининг нисбатларини тартибга солиш бўйича ишларни бошқаради.

1.5. Вақтинчалик бўш пул маблағларини жойлаштириш, қимматли қоғозлар билан операцияларни амалга ошириш, кредит олиш масалалари бўйича кредит ташкилотлари билан ҳамкорлик қилади.

1.6. Пул маблағларининг истиқболли ва жорий молиявий режалари ва бюджетларини тузишга раҳбарлик қилади, тасдиқланган бюджет тизими ва ундан келиб чиқадиган вазифалар, лимитлар ва нормативларнинг кўрсаткичларини ташкилот бўлинмаларига етказади, уларнинг бажарилишини назорат қилади.

Бош ҳисобчи вазифасини вақтинчалик бажарувчи

Эшмаматов Абдумурод Махмудович

Туғилган йили: 1970
Маълумоти: Олий
ОТМ номи Тошкент Молия Институти
Мутахассислиги: Бухгалтерия ҳисоби, назорат ва аудит
Мансабга тайинланган сана: 2014

Бош ҳисобчи:

1. Корхонанинг молиявий-хўжалик фаолиятини бухгалтерия ҳисобини ташкил қилади ва моддий, меҳнат ва молиявий ресурслардан иқтисодий фойдаланиш, корхона мулкининг сақланиши устидан назоратни амалга оширади.
2. Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ корхона фаолиятининг тузилиши ва хусусиятларидан, унинг молиявий барқарорлигини таъминлаш зарурлигидан келиб чиққан ҳолда бухгалтерия сиёсатини шакллантиради.

3 Ишни бошқаради:

3.1. Ҳисоб-китобларнинг иш режасини тайёрлаш ва қабул қилиш, ички молиявий ҳисобот ҳужжатларининг одатий шаклларини назарда тутмаган бизнес операцияларини рўйхатдан ўтказиш учун ишлатиладиган дастлабки ҳисоб-китоб ҳужжатлари шакллари.

3.2. Инвентаризация қилиш тартибини таъминлаш.

3.3. Иқтисодий операцияларни амалга оширишни назорат қилиш, бухгалтерия маълумотларини қайта ишлаш технологиясига ва ҳужжат айланиш тартибига риоя қилиш.

4. Амалга оширади:
4.1. Бухгалтерия ва ҳисоблаш ишларини максимал марказлаштириш ва замонавий техник воситалар ва ахборот технологиялари, илғор шакл ва бухгалтерия ва назорат усулларини қўллаш асосида корхона ва унинг бўлинмаларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларини оқилона ташкил этиш.

4.2. Корхонанинг фаолияти, унинг мулкий ҳолати, даромадлари ва харажатлари тўғрисида тўлиқ ва ишончли бухгалтерлик маълумотларини шакллантириш ва ўз вақтида тақдим етиш.

4.3. Молиявий интизомни мустаҳкамлашга қаратилган тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш.

Ишлаб чиқариш бошлиғи

Холбоев Хурсанд Юлбарсович

Туғилган йили: 1974
Маълумоти: Олий
ОТМ номи Тошкент Кимё Технология Институти
Мутахассислиги: Муҳандис-технолог
Мансабга тайинланган сана: 2018

Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech